svenska

Barn och deras familjer 1. Vilket stöd får familjen när ett funktionshindrat barn föds? 2. Hur ordnas dagvården? 3. Vem tar hand om barnet i skolan? 4. Vilken typ av rehabilitering finns för barn? 5. Vilka ekonomiska stödformer kan man få? 6. Hur sköts informationen till den funktionshindrade och hans familj? 7. Hur sköts undervisningen? 8. Vad får vi veta om läroplikten för funktionshindrade? 9. Vilka typer av stöd kan man få för att underlätta skolgången? 10. Hurdana möjligheter har man att få jobb? 11. Varför kan det vara svårt att sysselsätta en funktionshindrad? 12. Vad erbjuder arbetsförvaltningen åt en funktionshindrad? 13. Vilka understöder får en arbetsgivare som sysselsätter en funktionshindrad? 14. Vad betyder arbetsträning? 15. Vilken typ av fritidsverksamhet ordnas? 16. Vilka funktionshindrade deltar oftast i specialmotionsgrupper? 17. Vad görs i samhället för att underlätta vardagen?

finska

Lapset ja heidän perheensä 1. Mitä tukea perhe saa, kun vammainen lapsi syntyy? 2. Miten päivähoito on järjestetty? 3. Kuka hoitaa lasta koulussa? 4. Millaista kuntoutusta lapsille on tarjolla? 5. Millaisia ​​taloudellisia tukimuotoja voit saada? 6. Miten vammaiselle ja hänen perheelleen tiedotetaan? 7. Miten opetusta johdetaan? 8. Mitä opimme vammaisten oppivelvollisuudesta? 9. Millaista tukea voit saada koulunkäynnin helpottamiseksi? 10. Mitä mahdollisuuksia sinulla on saada työtä? 11. Miksi vammaisen työllistäminen voi olla vaikeaa? 12. Mitä työhallinto tarjoaa vammaiselle? 13. Mitä etuja saa työnantaja, joka työllistää vammaisen? 14. Mitä työharjoittelu tarkoittaa? 15. Millaisia ​​vapaa-ajan aktiviteetteja järjestetään? 16. Ketkä vammaiset osallistuvat useimmiten erityisiin liikuntaryhmiin? 17. Mitä yhteiskunnassa tehdään arjen helpottamiseksi?

Oversatt.se | Hur använder jag den svenska-finska översättningen?

Glöm inte att följa grammatiken och kursplanen för texten du vill översätta. En av de viktiga punkterna som användarna bör vara medvetna om när de använder ordlistan för NorskEngelsk.com är att orden och texten används när översättningen lagras i databasen och delas med andra användare i innehållet på webbplatsen. Var därför medveten om problemet i översättningsförfarandet. Om du inte vill att dina översättningar ska publiceras i innehållet på webbplatsen, kontakta oss på →"Kontakta". Relevanta texter kommer att tas bort från webbplatsens innehåll så snart som möjligt.


Sekretesspolicy

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användarna kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar. (Alternativt kan du ge användarna möjlighet att välja bort tredjepartsleverantörers cookies för anpassade annonser genom att besöka www.aboutads.info.)